Eyüboğlu Tanıtım Filmi
apple apple facebook twitter instagram
   Eyüboğlu Koleji

Eyüboğlu Koleji Web Sitesine Hoş geldiniz,

Bu web sitesi sizlere okulumuzdaki yaşamdan, öğrencilerimize sağladığımız zengin akademik, sportif ve sanatsal fırsatlardan kesitler sunmak üzere hazırlanmıştır.

1985 yılında Kadıköy'deki İhsan Doğramacı Vakfı'na ait binada 10 hazırlık sınıfıyla öğretime açılan Eyüboğlu Koleji kısa bir sürede Türk eğitim sistemi içinde öncü yerini almıştır.

Sayfalarımızda dolaştıkça kurum olarak hedefimizin, Atatürk ilke ve devrimlerinden hiç bir zaman ödün vermeyen, yüksek etik ve akademik standartlara sahip, yenilikçi, sürekli etkin öğrenen, toplumsal, uluslar ve kültürler arası bilince sahip çok dilli vatandaşlar yetiştirmek olduğunu göreceksiniz.

Bu hedeflere ulaşabilmek için de Eyüboğlu Koleji’nde ulusal ve uluslararası programlar başarı ile entegre edilmekte ve öğrencilerimiz hem yurt içi hem de yurt dışı yüksek öğretimin gerekliliklerini yerine getirmeye hazır bireyler olarak yetiştirilmektedirler. Rekabetin her geçen gün hızla arttığı bir dünyada öğrencilerimizin hayata hazır bireyler olarak, kendilerine güvenli, liderlik nitelikleri gelişmiş, sorunlara farklı perspektiflerden yaklaşıp çözüm üretebilen, iletişim becerileri kuvvetli, sosyal bireyler olduklarını görmek en büyük gururumuzdur.

Kolejimizde okuma hakkı kazanan öğrenciler İngilizce seviye sınavı sonucuna göre kolej sınıflarına veya Kolej Hazırlık sınıfına devam ederler. Yoğun bir ders programının uygulandığı lisemizde İngilizce çok iyi düzeyde öğretildiği gibi ikinci dil olarak sunulan Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca da iyi derecede öğretilmektedir. Bu dillere yeni başlayacak öğrencilere sunulacak dil tercihleri okul idaresi tarafından belirlenir. Matematik ve Fen derslerine ağırlık verilen müfredatımızda Türk Dili ve Edebiyatı ve Türk kültür dersleri Türkçe olarak yapılmaktadır. Öğrencilerin ilgileri paralelinde seçtikleri sanat derslerimizden resim, seramik, müzik ve ayrıca spor dersleri de programımızda yer almaktadır. Milli Eğitim programına başarı ile entegre edilen Uluslararası Bakalorya Programlarından MYP (Middle Years Programme – İlköğretim ikinci kademe programı) 6.,7., 8., 9. ve 10.sınıflarda tüm öğrencilere, DP (Diploma Programme – Diploma Programı) ise isteyen öğrencilere son iki yılda başarıyla uygulanır. Öğrencilerin DP programına devam edebilmeleri için okulun başarı kriterlerini karşılıyor olmaları gerekir. Her sene DP programından mezun olan öğrencilerimizin diploma not ortalamaları dünya ortalamalarının üzerinde olmaktadır ve bu başarı onlara dünyanın en seçkin üniversitelerinin kapılarını yüksek burs imkanlarıyla açmaktadır.

Kolejimizden mezun olan öğrencilerimiz hem yurt içi hem de yurt dışı üniversitelere devam etme şansına sahiptirler. Üniversite seçme sınavı çalışmaları kolejin her seviyesinde yoğun olarak yapılmaktadır. Bu konuda uzmanlaşan Yurt İçi Eğitim danışmanımız ve Rehberlik birimi çalışanlarımız tüm sınav sürecinde ve tercih aşamasında hem velilerimize hem de öğrencilerimize büyük destek verir. Eğitimine yurt dışında devam etmek isteyen öğrencilerimiz için desteği ise kurum bünyemizdeki Yurt Dışı Eğitim danışmanımız vermektedir. Mezunlarımızın yurt içinde tercih ettikleri üniversitelere kümülatif yerleşme oranı % 98 olup yurt dışındaki üniversiteleri tercih edenler en saygın yüksek öğrenim kurumlarından yüksek oranda kabul ve burs almaktadırlar. Eğitimine Türkiye’de devam etmeyi seçen öğrencilerimize bakıldığında, ilk 5 tercihine girenlerin oranı % 84’dür. Bu öğrencilerin büyük bir çoğunluğu Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi gibi Türkiye’nin en çok tercih edilen üniversitelerine girmeye hak kazanmışlardır.

Çok geniş bir eğitsel etkinlik yelpazesine sahip olan Eyüboğlu Koleji’nde her öğrenci her yıl en az bir etkinlikte çalışarak sosyal yönlerini de geliştirir ve toplumda fark edilir bireyler olarak yetişirler. Öğrencilerimiz her yıl ulusal ve uluslararası birçok yarışmaya, konferansa ve fuara katılır veya ev sahipliği yaparlar. MUN(Model Birleşmiş Milletler), TOK (Uluslar arası Bilgi ve Kültür Konferansı) ISTA (Uluslar arası Okullar Tiyatro Birliği), Tubitak, bilim şenlikleri, matematik yarışmaları katıldığımız ve ev sahipliği yaptığımız etkinliklerden bazılarıdır.

Kurumumuzun sunduğu bu fırsatları daha iyi tanımak ve değerlendirmek için yapacağınız ziyaret bizleri çok mutlu edecektir.

Saygılarımla...

Selin KEBELİOĞLU